نقشه صوتی شهر

معرفی پروژه

ما گروهی در تهران هستیم که می‌خواهیم هنرِ خوب شنیدن و آگاهی از فرهنگ آن را پرورش دهیم. از پیرامون خود آغاز می کنیم و به آن گوش می‌دهیم و آنچه را می‌شنویم، ضبط می‌کنیم، صداها را آرشیو می‌کنیم، درباره‌ی آرشیوهای موجود پژوهش می‌کنیم، کارگاه‌های صدا برگزار می‌کنیم و برای گردش و پرسه‌زنی صوتی در کوچه‌ها و گوشه‌های شهرمان برنامه‌ریزی می‌کنیم. اینجا در «صداگاه های تهران» هم‌شنوای ما باشید و مجموعه‌ها، برنامه‌ها و صداگردی‌های ما را پی‌گیری کنید.

جدیدترین رویدادها